Przedszkole Miejskie nr 4 i Żłobek

w Braniewie

Get Adobe Flash player

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /pm4_braniewo/templates/przedszkole/functions.php on line 202

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej pm4.braniewo.waw.pl

Przedszkole Miejskie Nr 4, oraz Żłobek Miejski w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 4, oraz Żłobka Miejskiego w Braniewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-03-11.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Niosące ważne informacje elementy interfejsu/graficzne, nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu do tła

Aktywne elementy nie mogą być użyte przy nawigacji klawiaturą.
Brak mapy strony lub wyszukiwarki.
Niewidoczne ranki focusu.
Tabele prezentujące dane mają niepoprawnie zdefiniowane nagłówki.
Obrócenie ekranu powoduje problemy

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Silicki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 556216405. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 

Dostępność architektoniczna

Adres

 1. warmińsko -mazurskie
 2. braniewski
 3. Miasto Braniewo
 4. Braniewo
 5. Sucharskiego 19
 6. 14-500 Braniewo

Parking

 1. Nie mamy parkingu.

Pies asystujący

 1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 2. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 1. Do wejścia prowadzą schody.
 2. Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 10%.
 3. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 4. Otwierają się na zewnątrz.
 5. Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 6. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 7. Szerokość otworu wejściowego wynosi 160 centymetrów.
 8. Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
 9. Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 1. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 2. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 3. Punkt obsługi znajduje się sekretariacie na Ip.

Ciągi poziome

 1. Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 2. Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

  1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 1. Ciąg schodów składa się z 22 stopni.
 2. Stopień ma wysokość 17 centymetrów.
 3. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 4. Stopnie są oznaczone kontrastowo

Winda

 1. Brak windy

Pomieszczenia

 1. Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.