Przedszkole Miejskie nr 4 i Żłobek

w Braniewie

Get Adobe Flash player

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /pm4_braniewo/templates/przedszkole/functions.php on line 202

Roczny plan współpracy

Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Braniewie

ze szkołą

ROK PRZEDSZKOLNY 2020/2021

 

 

       Przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko bawiąc się, uczy – to pierwszy szczebel w drabinie edukacyjnej oraz wstęp do nauki w szkole podstawowej, której rozpoczęcie jest ważnym wydarzeniem w życiu dziecka i jego rodziny. Czas pobytu w grupie przedszkolnej 6-latków, to okres przygotowawczy do podjęcia obowiązków szkolnych. Rodzice z większym niż dotychczas zainteresowaniem śledzą rozwój i umiejętności swoich dzieci, a nauczyciele przedszkola w poczuciu misji i odpowiedzialności starają się stymulować społeczno-emocjonalny, intelektualny i fizyczny rozwój dzieci tak, aby zapewnić wychowankom dobry i w miarę równy start szkolny.

 

 

Główne cele współpracy ze szkołą:       

  1. Zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z warunkami szkoły.
  2. Integracja ze środowiskiem szkolnym.
  3. Umożliwienie aktywnego udziału w życiu przedszkola i szkoły.
  4. Zdobywanie nowych doświadczeń i poznawanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
  5. Adaptacja do środowiska szkolnego, zaspokajanie potrzeb psychicznych.
  6. Stworzenie możliwości poznania przez dzieci przedszkolne nowych, starszych kolegów oraz nauczycieli pracujących w szkole.
  7. Dostarczanie dzieciom szkolnym radości z pełnienia roli opiekuna przedszkolaka, ukazywanie wzorów ucznia.
  8. Wzbogacanie warsztatu pracy przez współpracę nauczyciela nauczania zintegrowanego i nauczyciela przedszkola.

Lp.

Zadania i sposób realizacji                                                                 

Termin

Osoba odpowiedzialna            

Uwagi

1.

Nawiązanie kontaktu z Dyrektorem i nauczycielkami Szkoły Podstawowej - ustalenie tematyki i terminów spotkań.

Październik 2019

Dyrektor

Nauczycielki grupy

6-latków

 

2.

Zapoznanie dziecka z drogą do szkoły. Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach.

Cały rok

Nauczycielki grupy

6-latków

 

3.

Zorganizowanie cyklu wycieczek do Szkoły Podstawowej „Pierwsze spotkanie z moją szkołą”:

- zapoznanie z budynkiem i rozkładem pomieszczeń,

- zapoznanie z działalnością świetlicy szkolnej,

- zapoznanie z biblioteką szkolną.

Cały rok

Nauczycielki grupy

6-latków

 

4.

Spotkanie integracyjne z klasą pierwszą - wspólne gry i zabawy integracyjne.

Marzec/kwiecień 2020

Nauczycielki grupy

6-latków

 

5.

Zaproszenie uczniów klasy pierwszej na przegląd twórczości 6-latków.

Cały rok

Nauczycielki grupy

6-latków

 

6.

Wycieczki do szkoły na przedstawienia przygotowane przez uczniów.

Według zaproszeń

Nauczycielki grupy

6-latków

 

7.

Udział przedszkolaków w konkursach muzycznych i recytatorskich organizowanych przez szkołę.

Według zaproszeń

Nauczycielki grupy

6-latków

 

8.

„Będę uczniem’’ – udział w pierwszej lekcji, zapoznanie z wyglądem sali lekcyjnej, podjęcie zadań edukacyjnych proponowanych przez nauczyciela. Zapoznanie z nauczycielami, którzy w przyszłym roku szkolnym będą wychowawcami klas I.

Maj/czerwiec 2020

Nauczycielki grupy

6-latków

 

Plan może ulec modyfikacji w miarę potrzeb przedszkola.