Przedszkole Miejskie nr 4 i Żłobek

w Braniewie

Get Adobe Flash player

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /pm4_braniewo/templates/przedszkole/functions.php on line 202

Opłaty na Radę Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Braniewie w roku przedszkolnym 2021/2022 przedstawiają się następująco:

 

wyprawka

80 zł

I rata na Radę Rodziców

80 zł

II rata na Radę Rodziców

80 zł

Jeżeli do Przedszkola uczęszcza rodzeństwo, to opłata dla pierwszego dziecka wynosi 160 zł (I rata 80 zł + II rata 80 zł). Natomiast dla kolejnego dziecka 80 zł (I rata 40 zł + II rata 40 zł).

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Braniewie o numerze 71 8313 0009 0038 4490 2000 0010 prowadzonym przez Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy zs. w Pasłęku O/Braniewo. Prosimy w treści przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy, tytuł (wyprawka/I rata na RR/II rata na RR).

 

I rata Rady Rodziców płatna jest do 15.10.2021r.

 

Pieniądze ze składek przeznaczane są na:

 • zakup chusteczek higienicznych, ręczników papierowych oraz kubeczków jednorazowych
 • opłacenie audycji muzycznych oraz spektakli teatralnych
 • pokrycie kosztów dojazdu dzieci z przedszkola do miejsca, w którym odbywa się spektakl, przedstawienie, audycja muzyczna, czy ważna uroczystość (np. BCK)
 • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i wycieczek dla dzieci
 • finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych dla dzieci (np. Dzień Chłopaka, Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, pasowanie na Przedszkolaka, Mikołajki)
 • w miarę możliwości doposażenie sal dydaktycznych poszczególnych grup
 • zakup zabawek dla poszczególnych grup
 • finansowanie artykułów piśmiennych, plastycznych, dekoracyjnych i pomocy dydaktycznych dla dzieci,
 • organizowanie warsztatów szkoleniowych dla rodziców,
 • pozostałe potrzeby wynikające z organizacji przedszkola.

 

Nie opłacając składek pozbawiacie Państwo Radę Rodziców możliwości urozmaicania i uatrakcyjniania pobytu swojego dziecka w Przedszkolu.

 

Wyjaśnienia dotyczące opłat za Przedszkole:

 1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego korzystania z zajęć w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie 5 godzin dziennie (od 8:00 do 13:00).
 2. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. powyżej 5 godzin dziennie.

      Wysokość tej opłaty wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 1. Opłata za wyżywienie dziecka wynosi 9,00 zł za 1 dzień.
 2. Opłata, o której mowa w punkcie 2 i 3 jest pobierana „z góry” każdego miesiąca; odpisy za każdy dzień nieobecności w danym miesiącu dziecka w Przedszkolu są uwzględniane w opłacie za następny miesiąc.
 3. Numery kont, na które wnosi się opłaty:

Opłata godzinowa:

21 8313 0009 0038 3682 2000 0010

Opłata za wyżywienie:

42 8313 0009 0038 3682 2000 0020

Tytuł: Nazwisko i imię dziecka, grupa, opłata godzinowa/opłata za wyżywienie, np.: Kowalski Jan, Grupa I – opłata godzinowa/Kowalski Jan, Grupa I –opłata za wyżywienie

 1. Przedszkole prosi o wnoszenie opłat do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. Rodzice nie ponoszą opłat za udział w zajęciach dodatkowych.
 3. Rodzice mają możliwość zmiany deklarowanych godzin, po uprzednim zawiadomieniu Przedszkola.

 

 

UBEZPIECZENIE

Rada Rodziców informuje, że składka roczna na ubezpieczenie w roku przedszkolnym 2021/2022 w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Braniewie wynosi 38 zł. Po przeanalizowaniu ofert, wybrana została oferta ubezpieczenia towarzystwa AXA.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek Rady Rodziców o numerze 71 8313 0009 0038 4490 2000 0010. W tytule prosimy wpisać: „imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy, opłata za ubezpieczenie”.